TEKNİK BLOG

TEKNİK BLOG

Elektromanyetik İndüksiyon Nedir?

Elektromanyetik indüksiyon, değişen bir alana maruz kalmış bir iletkenin üzerindeki potansiyel fark (voltaj) üretimidir.

Michael Faraday

19. yüzyılın en büyük bilim adamlarından biridir. Elektromanyetik indüklemeyi, manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü buldu. Elektrolizin temel ilkelerini belirledi. Klor gazını sıvılaştırmayı başaran ilk kişidir ve elektrik motorunu icat etmiştir.

İndüksiyonla Yüzey Sertleştirme

Bobin içerisinde ısıtılan çelik, su veya yağ ile soğutularak serleştirilir. Parçalar sertleştirme sırasında ve soğuma sırasında döndürülebilir.

Yüzey Sertleştirme Metodları

Bu uygulamada kullanıla birçok farklı yönetm vardır. Her yöntem in kendi için farklı avantajları ve dezavantajları bulunur. Başarılı bir uygulama için doğru planlama ve uygun yöntemi seçmek asıldır.