HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

İndüksiyonla Sertleştirme

İndüksiyonla sertleştirme işlemi, sertleşmiş bir yüzey oluştururken, çekirdek sertliğini değiştirmeyerek nispeten yumuşak kalmasını amaçlar. Son derece sert bir dış tabaka ile çevrili yumuşak bir çekirdeğin gelişimi ile yorulma gücü artar. Yüzey sert olduğu için aşınmaya mukavim iken, çekirdek yumuşak ve tok kaldığı için kırılmaya mukavim parçalar elde edilir. Bu özellikler, yüksek sürtünmeye maruz kalan, ağır yüklemeye maruz kalan, burulma yüklemesine maruz kalan ve darbe kuvvetleri yaşayan yüzeyler için istenir.

Yöntem

İndüksiyonla Isıl işlem yapılacak parçalar bir bakır bobin (indüktör) içine veya karşısına yerleştirilir ve bobine bir akım uygulanır. Bobinde bulunan akım, parça yüzeyinde alternatif bir manyetik alan oluşturarak bu yüzeyin transformasyon aralığının üzerindeki bir sıcaklığa çıkmasını sağlar. Sıcaklık çok kısa sürede yükseldiği ve henüz malzemenin çekirdeğine ilerlemeye fırsat bulamadan polimer katkılı su ile çok kısa sürede soğutulduğu için sadece yüzeyden birkaç mm derinlikte bu değişim gerçekleşmiş olarak işlem tamamlanır. Bu sayede sadece yüzeyden birkaç mm derinlikteki kısım sertleşmiş, parça çekirdeği ise yumuşak kalmış olur.

Kullanım Alanları

İndüksiyonla sertleştirme, 0,3%-0,7% arasında karbon (C) içeren çeliklere uygulanır. Yöntem, çelik malzemenin belirli bir bölgesindeki mekanik özelliklerini arttırır. Böylece lokalize bir alanda mukavemet, yorgunluk ve aşınma direnci artar. Tipik uygulamalar, dişliler, miller, akslar, ray tekerleri, rollform topları, döner tabla, bilye yatakları ve muhtelif makine parçalarıdır.

İndüksiyonla Sertleştirme

Sıkı Geçme

Birbirine geçen parçalar arasında bir boyut fazlalığı (sıkılık) olduğu durumlar sıkı geçme olarak isimlendirilir. Bu parçalar monte edilirken mil bir miktar büzülürken, delik bir miktar genişler. Bu sayede temas yüzeyleri arasında bir basınç alanı, dolayısıyla bir sürtünme bağı meydana gelir. Bu bağ, parçaları bir arada tutar.

İndüksiyonla Sıkı Geçme

Montajdan önce sıkı geçecek parçalardan birinin indüksiyonla ısıtıldığı yöntemdir. Isıtılarak genleşmesi sağlanan delik içine mil malzeme sokulur. Soğuma esnasında malzeme yeniden büzülerek mil malzeme ile arasında sürtünme bağını oluşturmuş olur.

  • Hiç basınç uygulanmadan veya çok az bir basınçla işlem gerçekleştirilebilir.
  • Malzemenin gerilimi ve kalıntı deformasyonları minimum düzeyde kalır.
  • Çıkarılmak istenen malzemeler için işlemin geri döndürülebilme kolaylığı mevcuttur.
  • Kontrollü ve lokalize ısıtma yapılabilir.
  • Toplam işlem süresi kısadır.

Sıkı Geçme
Katre İndüksiyon

Taşlama

Talaşlı imalatla üretilmiş parçalar için tamamlayıcı bir aşama olan taşlama işlemi, temel olarak yüzey pürüzlülüğünü minimuma indirmeyi amaçlar. Parçanın tasarımında tayin edilen yüzey toleransına sadık kalınarak nihai ölçüye getirilmesi işlemidir.

Şirketimiz bünyesinde Setleştirme işleminden, taşlamaya kadar tek bir çatı altında sunduğumuz çözümlerimiz ile size zaman kazandırıyor, tüm işlemlerdeki tek çözüm ortağınız olmayı sürdürüyoruz

Taşlama